Bankovní údaje

Vážení dárci,
chceme být všem vykazatelní, proto vždy v polovině ledna následujícího roku zasíláme potvrzení o poskytnutém daru. Toto potvrzení si můžete uplatnit ke snížení základu daně. Slouží také pro vaši zpětnou kontrolu, zda všechny dary byly přijaty a zaúčtovány.
Prosím tímto vás všechny, kteří jste změnili banku, adresu, nebo začali zasílat peníze z jiného účtu, než jste nahlásili o aktualizaci dat.

Změny a nové kontakty prosím zašlete na e-mail: danuse.bednarova@nehemia.cz., tel.: 739 524 877

Velmi si ceníme pomoci a důvěry, kterou nám  projevujete.

IČO: 45215774
NF Nehemia
Selská 29
736 01 Havířov – Bludovice

Využijte online darování na pravé postranní liště nebo přímo na stránkách darujme.cz

Pro podporu projektů Nehemie z účtu na účet, prosíme použijte tyto účty:

ČSOB Havířov, číslo účtu: 100113352/0300 (Česká republika)
IBAN: CZ3503000000000100113352
BIC: CEKOCZPP

Citfin, a.s., Praha, číslo účtu: 1057340/2060 (Česká republika)
IBAN: CZ7320600000000001057340 (multiměnový účet)
BIC: CITFCZPP

Hotovostní vklady ve prospěch Účtu Klienta u Citfin je možné provádět pouze prostřednictvím Sběrných účtů.

a) CZK 226069801/0300 vedený Poštovní spořitelnou
b) CZK 107-359400297/0100 vedený Komerční bankou
c) EUR: CZ80 0100 0001 0703 5946 0257 vedený Komerční bankou
d) USD CZ49 0100 0001 0754 1711 0267 vedený Komerční bankou,
e) EUR: SK05 1100 0000 0029 2386 4527 vedený Tatra Bankou na Slovensku

Vklady ve prospěch účtu klienta v Citfin prostřednictvím Sběrných účtů musí být identifikovány, a to uvedením čísla účtu klienta 1057340 nebo klientského čísla do variabilního symbolu platby.

……
Platby ze Slovenska
Nejlevnější cestou, jak podpořit projekty pokud bydlíte na Slovensku, je poslat peníze na účet Tatra Banky:- platba v Eurech – č.ú.: 292 386 4527 / 1100, nutno uvést variabilní symbol: 1057340

Pokud chcete platit v Amerických dolarech použijte č.ú.: 282 981 7791 / 1100, nutno uvést variabilní symbol: 1057340, do poznámky prosím uveďtě vaše jméno a účel platby (var. symbol projektu).

Při těchto platbách se neplatí žádné mezinárodní bankovní poplatky!!!

PŘEHLED VARIABILNÍCH SYMBOLŮ

1000 Humanitární projekty

1000 Humanitární projekty

1001  Fond Náhlé pomoci
1002  Irák – pomoc Jezídům
10021 Irák – pomoc ženám
10022 Irák – pomoc dětem
1003  Lékařská pomoc dětem
1004 Írán – Perská Bible
1005 Pomoc dětem – neurčené
1007 Pomoc ženám – Etiopie
1008 Vánoční sbírka
1009 Ukrajina – uprchlíci
1010 Srbsko – uprchlíci
1101  Kavkaz – Kráva do každé rodiny
1002 Kavkaz – rádio
1120  Ukrajina – dětské domovy
1202  Děti Etiopie – Kofele
1203  Děti Tanzanie – Masajové
1204  Děti Etiopie – Jimma
1301  Severní Korea – pekárna
1302 Čína – vodovod
1303 Čína – sirotčinec

2000 Misionáři

2101  Chorvatsko – Václav Bednář
2102  David – misijní činnost
2103 Martina Igazová – Moldavsko – práce s dětmi
2301  Asie – R. a R. Vretonkovi
2302  Persie – misijní práce mezi persky mluvícími
2303 Wojnarovi
2304 Jaro Féneš
2305 Felagunt – misie ve Střední Asii
2306 Ivana J. – severní Afrika
2307 Eliška- jižní Asie
2308 MP – arabský poloostrov
2309 Kašpárkovi
2501  Austrálie – Thomas a Marcela

3000 Projekty praktické pomoci

3102  Pracovní výjezdy – praktická pomoc
3201  Afrika – Tanzanie – Stavba třídy pro masajské děti
3205 Pracovní výjezd – Sibiř
3301  Izrael – obnova lesů na Karmelu

4000 Rozvoj krátkodobé misie

5000 Podpora národních církví a pastorů

5101  Ukrajina – pastor Pavel Golub
5102  Ukrajina – podpora romských pastorů
5103  Ukrajina – pastor Kostantin Melnik
5104 Ukrajina – Doněcká oblast
5201  Etiopie – evangelisté TFM
5202 Etiopie – farma
5203 Etiopie – Bible
5301  Čína – Bible pro Čínu
5302  Jakutsko – Ilja a Aňa

6000 Správa projektů a provoz organizace

6004  Neurčené dary
6410  Mzdy a dotace na mzdy
6412  Mzda Leoš C.
6413  Mzda Danuše B.
6414 Mzda Miroslava C.

8000 Projekty servisní podpory

8104 Vzdělávací kurzy a akce
8201  Časopis Nehemia Info
8202  Publikace misijní literatury

—————————————————-

NF Nehemia strhává na pokrytí provozních nákladů

15%:
z humanitárních projektů
z podpory národních církví a pastorů
z neurčených darů

10%:
z humanitární sbírky
z Vánoční sbírky

5% z darů určených na misionáře

Další jedno procento z každého finančního daru se přesouvá do Fondu náhlé pomoci a finanční prostředky jsou využity v krizových situacích jako reakce na nenadálou situaci.

Při využívání pouze finančního servisu si NF Nehemia strhává 1% z darů.
 

Potvrzení o poskytnutých darech

Vážení dárci,
chceme být všem vykazatelní, proto vždy v polovině ledna následujícího roku zasíláme potvrzení o poskytnutém daru. Toto potvrzení si můžete uplatnit ke snížení základu daně. Slouží také pro vaši zpětnou kontrolu, zda všechny dary byly přijaty a zaúčtovány.
Prosím tímto vás všechny, kteří jste změnili banku, adresu, nebo začali zasílat peníze z jiného účtu, než jste nahlásili o aktualizaci dat.

Změny a nové kontakty prosím zašlete na e-mail: danuse.bednarova@nehemia.cz., tel.: 739 524 877

Velmi si ceníme pomoci a důvěry, kterou nám  projevujete.