Manželé “K” – Východní Asie

Jsme mladý manželský pár z Plzně. Ač jsme s manželkou velmi rozdílní, naší společnou touhou je, aby se evangelium šířilo po celém světě z jednoho konce na druhý. V rozdílnosti je naše síla. Váš životní parťák by vám měl umět v bitvách krýt nechráněná záda. Tak jako tomu je s Kristovým tělem, kde každý má svou roli a společně vytváří Boží dílo.

V průběhu našeho vztahu jsme zjišťovali, že sdílíme lásku k Asii, zájem o druhé lidi a touhu sloužit Kristu k naplnění jeho Velkého plánu. Rozhodli jsme se tyto věci vydat našemu Pánu a modlit se, aby si je použil pro svůj plán.

Asie je plná barev. Je zde obrovské množství kultur, etnik, tradic, jazyků, ale také pestrá škála náboženství, kde duchovní svět hraje nemalou roli v každodenním životě lidí. Na základě různých podnětů v našem životě jsme se začali modlit převážně za východní oblast Asie, která si stále více a více získávala prostor v našem srdci. Nakonec nám tady také Bůh otevřel dveře a po čase plánování se spustily praktické přípravy, které by měly vyústit už letos ve stěhování minimálně na dva roky.

Možná si někdo řekne, že ve východní oblasti Asie je přece mnoho věřících. Z mnoha stran slyšíme o obrovských sborech a o probuzení. Navzdory tomu je v této oblasti stále mnoho nezasažených skupin a etnik. Práci v přinášení evangelia navíc značně komplikují místní politické podmínky nepříznivé vůči křesťanské víře. Není divu, že si tato oblast vysloužila přezdívku Země Draka.

Plánem je v průběhu dvou let se naučit pořádně mandarínštinu a zapojit se do projektů misijní organizace SIM, která již na místě působí a skrze praktickou pomoc získává přístup do života místních obyvatel. I my jsme zastánci toho, že naše víra by měla být potvrzována skutky, a skrze praktickou pomoc a znalost jazyka místních lze sdílet evangelium.

Plánovaný termín odjezdu byl letos na jaře, ale aktuální virová situace ve světě nás donutila plány přesunout na léto.

Modlíme se také, aby nám Bůh ukázal cestu, kudy máme po těch dvou letech pokračovat. Jsme ochotní vyslyšet jeho volání a jít tam, kam nás pošle.

Přeci jen řekl: „Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ Jozue 1:9

Pokud byste se rádi dověděli více, určitě nás můžete kontaktovat na z.kaspa4@gmail.com
Finanční podporu prosím posílejte na č. ú. 1057340/2060, v. s. 2309.