Eliška – oběti pracovního otroctví

Článek z 4/2019

Eliška pracuje v oblasti jižní Asie jako sociální pracovnice pro organizaci International Justice Mission (www.ijm.org), která se zaměřuje na pomoc obětem pracovního otroctví. Oblast jižní Asie je oblastí s nejvyšším výskytem pracovního otroctví ve světě. V pracovním otroctví lidé pracují v nehumánních podmínkách nebo v podmínkách, které narušují jejich základní lidská práva, v podmínkách omezení osobní svobody. Oblasti s nejvyšším výskytem otroctví jsou textilní výrobny, výrobny cihel, rýžové mlýny, kamenolomy, anebo zemědělská produkce. Organizace IJM, pro kterou Eliška pracuje, napomáhá osvobozování těchto osob a jejich rehabilitaci zpět do normálního života. Eliška pracuje v týmu sociálních pracovníků, kteří pracují s osvobozenými oběťmi v rámci dvouletého rehabilitačního programu, a kteří se také věnují vzdělávání pracovníků místních neziskových organizací, aby tak tyto organizace mohly poskytovat potřebnou péči osvobozeným obětem na celém území státu, ve kterém Eliška pracuje. Eliška je v této službě zapojená od června 2018.

Partnerství s NF Nehemia. Pro tuto službu jsem si jako partnera vybrala NF Nehemia, jelikož má služba zapadá do projektů, které fond podporuje. Věřím, že služba přinese možnost uzdravení pro mnohé, kterým budeme pomáhat. Služba ale, věřím, bude také obohacením pro nás zde v České republice, kde se o problematice pracovního otroctví tolik neví či nemluví. Během roční služby očekávám, že mi Bůh vyjasní, zda mne vede do dlouhodobé, víceleté misijní služby v zahraničí, anebo má pro můj život jiné cesty.

Připojíte se? V případě, že byste měli zájem se o mé službě dozvědět více, nebo byste měli zájem zapojit se do služby modlitebně anebo finančně, kontaktujte kancelář NF Nehemia: office@nehemia.cz

Službu Elišky můžete podpořit prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2307.