Eliška Adamcová

Eliška nyní proacuje v jižní Asii a pomáhá zde lidem, kteří se stalli oběťmi nuceného pracovního otroctví.

Partnerství s NF Nehemia. Pro tuto službu jsem si jako partnera vybrala NF Nehemia, jelikož má služba zapadá do projektů, které fond podporuje. Věřím, že služba přinese možnost uzdravení pro mnohé, kterým budeme pomáhat. Služba ale, věřím, bude také obohacením pro nás zde v České republice, kde se o problematice pracovního otroctví tolik neví či nemluví. Během roční služby očekávám, že mi Bůh vyjasní, zda mne vede do dlouhodobé, víceleté misijní služby v zahraničí, anebo má pro můj život jiné cesty.

Připojíte se? V případě, že byste měli zájem se o mé službě dozvědět více, nebo byste měli zájem zapojit se do služby modlitebně anebo finančně, můžete mne kontaktovat na: eliska.adamcova@gmail.com.

Službu Elišky Adamcové můžete podpořit prostřednictvím č. ú. 1057340/2060, v. s. 2307.