Modlitby za misii a národy na internetu

Nehemia-INFO-duben-2014-webChceme vidět národy proměněné křesťanskou láskou a praktickou pomocí. To je vizí Nadačního fondu Nehemia.
Když se Ježíš po vzkříšení zjevil v Galileji apoštolům, řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku.“ Mt 28,18-20

Jsme vděční za ty, kterým hoří srdce pro lidi, nezasažené národy, usilovně pracují na tomto díle, nebojí se a jdou, kam je Pán Bůh posílá. Tato služba není snadná, misionáři čelí spoustě tlaků, výzev, nebezpečí, protivenství, fyzickému i psychickému vyčerpání a řadě dalších problémů. I to je součástí misie.

Misionáři potřebují jak praktickou, tak modlitební podporu nás ostatních. Stejně tak je velmi důležité se již modlit za národy, země, kam misionáři směřují. Věřím, že často díky modlitebním zápasům a půstu Pán Bůh připravuje půdu a otevřená srdce ke slyšení evangelia. Máme ve světě bratry a sestry, kteří nemají takovou svobodu a možnosti jako my. Jsou neustále pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, čelí fyzickému násilí a často jsou i usmrceni.

Modleme se jako jednotlivci i církve za misii, podpořme je, buďme jim oporou. Vyprošujme milost a pokoj.

Dobrým zdrojem inspirace mohou být internetové informační servery, které se věnují modlitbám za misii, nezasaženým národům a pronásledovaným křesťanům. Naleznete na nich aktuální modlitební potřeby z konkrétních zemí, národů, domorodých kmenů apod. Pro příklad uvádíme dva internetové zdroje:

JOSHUA PROJECT
Joshua Project je organizace, která se snaží upozornit na lidi různých etnických skupin doposud nezasažených evangeliem nebo na národy s nejmenším počtem Kristových následovníků. Udržuje databázi nezasažených národů, jež je řazena abecedně podle země a jazyka.
www.joshuaproject.net

OPEN DOORS
Open Doors je mezidenominační pomocná organizace, která se snaží podporovat pronásledované křesťany ve více než
60 zemích, kde je křesťanství zcela zakázáno nebo utlačováno vládou. Je také zapojena do distribuce Biblí, literatury, nahrávek, různých školení a vysílání misionářů.
www.opendoors.org

Martina Kubiczková

Příspěvek byl publikován v rubrice MODLITBY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.