Rozhodnutí správní rady o projektu podpory pastora v Černé Hoře, bratra Pavla Lešťana

pavellestanPavel Lešťan byl dárci z ČR podporován po mnoho let. Je jedním z mála lidí, kteří byli ochotni obětovat opravdu velmi mnoho pro lidi z Černé Hory. Před několika měsíci se bratr Lešťan se svou manželkou přestěhovali do Srbska, kde budou dále žít a zapojí se do místní služby. Vzhledem ke změně situace v tomto projektu, který byl zaměřen na podporu práce v Černé Hoře, se správní rada rozhodla o ukončení finanční podpory služby Pavla Lešťana. Jeho dosavadní práce a nasazení v opravdu nelehkých podmínkách si velmi vážíme.

K listopadu 2013 jsme evidovali na variabilním symbolu určeném k podpoře Černé Hory částku 8 496 Kč. Protože je to částka, která se skládá z účelových darů vázaných na službu Pavla Lešťana, rozhodli jsme se převést tyto prostředky Pavlu Lešťanovi na potřeby nutných oprav jejich domu v Srbsku, kam se s manželkou a synem přestěhovali.

Prosíme, abyste na tento účel své prostředky dále neposílali.

PODĚKOVÁNÍ BRATRA LEŠŤANA

Nakoľko ste sa rozhodli, že môj účet u vás v Nehemii ukončíte, čo je aj pochopiteľné vzhľadom na okolnosti, chcel by som sa vám v mene mojom a Maricinom poďakovať za doterajšiu podporu. Nielen tú finančnú. Získali sme mnoho povzbudenia od vás a navyše aj privilégium poznať vás a stretnúť sa s vami. Naše dvere v Starej Pazove sú vám vždy otvorené a radi vás pohostíme. Navrhujeme vám, aby ste misijné cesty na juhovýchod Európy smerovali tak, aby tímy kresťanov smerujúce na juh mohli u nás prespať – máme veľký dom (zatial bez dostatku postelí), no aj to je hádam lepšie ako vyše 20 hodín cesty v jednom ťahu.

Ako ste už zistili, v októbri tohto roku sme sa z Podgorice presťahovali do Starej Pazovy (Srbsko) do môjho rodného domu. Udialo sa to narýchlo, sami sme boli dosť prekvapení touto zmenou. Keď sme koncom júla a začiatkom augusta boli na pár dní v Starej Pazove, postretávali sme niekoľkých bratov a sestry, ktorí tu nemali žiadne spoločenstvo už roky a ktorí sa vždy potešili našej návšteve. Vtedy ešte žiadne rozhodnutie ani slovko o sťahovaní nepadlo. Vedel som ešte predtým, než som šiel do Podgorice, že v Starej Pazove budem pôsobiť, bolo to iba otázkou času. Teraz nastal ten čas. Znamenia, ktorými sme pochopili, že je čas na presťahovanie, prišli jedno za druhým. Spontánne sme o nich začali hovoriť s Maricou a našli sme v tom jednotu.

Navyše, v Podgorici sme sa cítili nevyužití a obmedzení v možnostiach širšieho pôsobenia. Okrem toho, finančne sme nezvládali platiť režijné náklady, ktoré o čosi stúpli, a znovu sme sa začali dostávať do mínusu, kým v Starej Pazove máme dom a veľkú záhradu. Dom za tie roky začal chátrať, takže potrebuje opravy. Najdôležitejšia vec je prípojka elektriny, ktorá hrozí, že spadne zo stĺpa a môže niekomu ublížiť (jeden drôt už je obmotaný okolo druhého a je nefunkčný; trojfázový prúd máme „vyrobený“ premostením – dupľovaním jednej fázy…). Nábytok je schátralý, strecha v zlom stave, kuriva už veľmi málo, no dúfam, že túto zimu to všetko vydrží s Božou pomocou. Napriek tomu všetkému, stretnutia mávame plní radosti v každý štvrtok a nedeľu a naposledy sme boli siedmi – Samko ôsmy.

Do Podgorice som cestoval iba raz v októbri, teraz sa chystám znovu. Mal som v úmysle cestovať aspoň dvakrát mesačne, no nezvládam to finančne. Navyše, v Čiernej Hore sa formuje ešte jedna skupinka, a to v Kotore. Tam som už bol ešte pred presťahovaním, potom v októbri a určite, ak Pán dá, pôjdem aj teraz.
Nech je chvála vzdávaná Bohu za vašu prácu! Ďakujeme Otcovi nebeskému za vás, lebo sa Jeho otcovská starostlivosť preukázala cez vás aj pri nás.

Nech vás Duch Svätý vedie aj naďalej a požehnáva vo vašej práci.

Pavel Lešťan

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.