Gary Rucci a jeho postřehy k české církvi a misii

Rucci [1600x1200]Gary Rucci byl jedním ze dvou hlavních hostů podzimní misijní konference Za horizonty 2013. Jeho rolí bylo především přinést koncepční pohled na rozvoj misie v české církvi. V tomto směru realizoval dvouhodinový workshop na téma Rozvoj misijního hnutí. V této souvislosti jsme Garyho poprosili, zda by byl ochoten sdělit české církvi nějaké doporučení nebo vzkaz, který přinášíme níže.

Moje pozorování o české církvi je, že jste velmi vyvážení ve vašem vlivu. Je několik věcí, ve kterých bych vás chtěl povzbudit. Za prvé jsme jako letniční lidé chápáni jako misijně založení lidé na základě knihy Skutků 1,9, kde čteme následující:

Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.

Vidíme, že zde nejsou alternativy, zda máme, nebo nemáme jít. Pokud jsme letniční, pak musíme být i misijně založení. Druhá věc, kterou bych vás chtěl povzbudit, je to, že byste měli uznat, že každá osoba, každý jednotlivec má být zapojen do Velkého poslání. Nejde jen o misionáře, ale každý jednotlivec musí najít své místo v práci pro Boha na zemi.

IMG_8802 [1600x1200]Chtěl bych ještě zdůraznit jednu podstatnou myšlenku. Tou je, že každá církev a každý sbor musí mít nastavení, kterému říkám „glokální“. To znamená lokálně místní nastavení a zároveň nastavení globální. Výše citovaný verš tedy říká, že Mu budeme svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samaří a v dalších částech země. A není to míněno jako výčet oblastí dle priority, ale v mínění všech těchto oblastí zároveň ve stejný čas. Jeruzalém jako naše lokální komunita, Judsko jako naše domovská země, Samaří jako naše okolní státy a koncem světa mohou být míněny všechny vzdálené země a národy, a to především ty, které považujeme za nezasažené. To jsou ty země, kde jméno Ježíš ještě nebylo zvěstováno.

Takže, pokud bych vám mohl něco vzkázat na závěr, je to toto. Česká církvi, myslím, že vás čeká velká budoucnost. A cítím se být velmi privilegovaným, že jsem měl tu příležitost pomoci vám na vaší cestě.

Gary Rucci je ředitelem misie v Assemblies of God ve Velké Británii a také vedoucím za oblast Londýna a východní Anglie.

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozhovory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.