HIV POZITIVNÍ DÍVKA ROZZÁŘILA NEMOCNICI

Děti nemocné AIDS – služba v nemocnici

Je jí plná nemocnice. Její radost je nesmírně nakažlivá. Zároveň udivuje všechny, kdo znají její příběh. Její matka narkomanka ji opustila, když jí byly 3 roky. Teď je jí šest a svůj život tráví z jedné poloviny v nemocnici a z druhé v dětském domově. Káťa je HIV pozitivní dívka. Když jí vyprávěli o Ježíši, hltala každé slovo. Prostým dětským způsobem svěřila svůj život do jeho rukou. Všem okolo teď neustále vypráví, jakého má nádherného a milujícího nebeského Otce. Její vroucí a srdečné modlitby nenechávají lhostejným nikoho, kdo je slyší. Její aktivita, radost a láska k životu jsou inspirací nejen pro všechny, kteří ji obklopují v nemocnici, ale i pro nás z týmu. Jen se divíte, jak se může dospělý křesťan učit o lásce k Bohu od malého děvčátka.

Kriva¦üc¦î_de¦îti AIDS_01 [1600x1200]Je to už čtyři roky, co bratři a sestry církve v Krivém Rogu vzali zodpovědnost za službu HIV pozitivním dětem, které se nacházejí na infekčním oddělení krivorožské nemocnice. Většina dětí jsou sirotci. Jejich rodiče jsou narkomani či alkoholici zbavení rodičovských práv. Jejich způsob života odsoudil tyto děti k hladu a nemocem. Hrůza a žal těchto dětí je o to větší, že jsou si vědomy nejen své nemoci, ale i toho, že jejich rodiče umírají spolu s nimi ve stejné nemocnici. Když se s těmito dětmi setkáte poprvé, uvidíte v jejich očích bolest, ale zároveň obrovskou touhu žít. Rády poznávají nové lidi, navazují přátelství, otevírají se a naslouchají jednoduchým příběhům o Ježíši. Neskutečně se nás dotýká, když se tyto děti modlí a prostými slovy nesou Ježíši všechnu svoji bolest. Prosí o uzdravení, pomoc a také o to, abychom k nim přicházeli častěji.

Na oddělení se teď nachází okolo 30 dětí, které podstupují dlouhodobou léčbu. Jejich věk se pohybuje od 3 do 17 let. Tým našich bratrů a sester jim slouží každou neděli. Mladší děti nás vždy očekávají s velkou netrpělivostí. Neradují se jen proto, že jim přinášíme hračky, ovoce, jídlo a sladkosti, ale hlavně proto, že mají někoho, kdo je vezme na ruce a otcovským způsobem si s nimi bude hrát. Starší děti se těší na setkání plná neformálních, ale i hlubokých rozhovorů na témata, která zajímají mládež. Tyto rozhovory nám také dávají možnost mluvit s nimi o životních hodnotách a o Bohu. Každé setkání začínáme modlitbou. Všichni se vezmeme za ruce. Malí i velcí stojí vedle sebe a mluví k Bohu. Modlíme se jednoduchou modlitbu a cítíme, jak to sjednocuje děti mezi sebou i nás s nimi.

Drazí přátelé, jsme vděčni Bohu, že můžeme těmto dětem sloužit spolu s vámi. Děkujeme za vaše otevřená srdce, vaše modlitby a vaše finanční dary. I když jste je nikdy neviděli a vůbec je neznáte, dělíte se s těmito dětmi o svou lásku a dáváte jim kus svého srdce.

S úctou tým dětské nemocniční služby církve

Příspěvek byl publikován v rubrice Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.