Rozhovor s Romanem Kornyjkem, ředitelem dětského domova Otčij dom

2012-05 Roman Korniyko [1600x1200]Otčij dom není jen dětský domov
Sedíme v dětském domově Otčij dom v Kyjevě (Ukrajina) a povídáme si s ředitelem Romanem Kornyjkem
o vzniku a struktuře dětského domova.

Romane, Otčij dom je dětský domov?

Otčij dom je jednou z prvních organizací, která vznikla v roce 1996 jako odpověď na bezprizornost dětí na Ukrajině. Otčij dom je dobročinná organizace, která pracuje na křesťanských morálních a etických zásadách. Když hovoříme o koncepci, tak Otčij dom není jen dětský domov, ale celý systém následných programů komplexní rehabilitace dítěte, které se dostalo do svízelné situace, aby se vrátilo zpět
do zrehabilitované biologické rodiny. Pokud to není možné, je řešením adopce dítěte a jeho integrace do společnosti. Pro integraci dětí existuje celkem 16 programů. Všechny jsou zaměřeny na výchovu dětí k pochopení milosrdenství, k touze sloužit, přemýšlet o své budoucnosti a vidět zákony zasévání a sklizně.

Jak se k vám dostane dítě, které žije na ulici nebo je sirotkem?

Děti k nám většinou vozí sociální služba, policie nebo naši pracovníci a spolupracovníci.

Když k vám dítě přijde, co následuje?

1997 prvnTí d+śti v Otchim dom+ś (v pronajatÔÇÜm byt+ś) [1600x1200]Realizujeme několik etap jeho rehabilitace. První etapa probíhá ještě v rodině, kde dítě žije, nebo přímo na ulici, případně tam, kde přebývá. Cílem této etapy je vytvořit si s dítětem vztah, pochopit jeho problém a najít cestu, jak mu pomoci. Musíme pochopit, jestli od rodiny uteklo, nebo žije v krizové rodině. Musíme zjistit, jak maximálně pomoci rodině dítěte. Když dítě z rodiny odeberete, ztratí k ní vztah. My chceme co nejvíce pomoci právě rodině, aby v ní dítě zůstalo. Pokud to není možné nebo dítě žije v takové rodině, která přímo ohrožuje jeho život, dítě odebereme a pošleme je na „Ostrov pokladů“.
To je druhá etapa, dítě dostává možnost osvobodit se od alkoholu, narkotik a dalších závislostí. V případě, že jde o malé děti, snažíme se, aby byly uzdraveny, protože jsou často nositeli řady chronických nemocí. Dříve jsme tuto fázi rehabilitace dělali přímo v Kyjevě na ostrově na řece Dněpr. V posledních letech se naše děti rehabilitují v našem středisku v Kerči na břehu Černého moře. V každé etapě se počet dětí snižuje, protože paralelně pracujeme s rodiči. Pokud se rodiče chtějí zbavit svých závislostí, mohou navštívit narkologická nebo poradenská centra. Spolupracujeme také s místními církvemi, které na sebe mohou vzít za rodiny odpovědnost. Bez Boha se totiž nemohou změnit. Pokud se jim to povede, vracejí se děti zpět do 2013-05 Roman Korniyko v bTílÔÇÜm s d+śtmi v Otchim dom+ś [1600x1200]rehabilitované biologické rodiny. Pokud ne, hledáme dobře fungující příbuzné, kteří by si je vzali do péče. Pokud se ani to nepovede, vstupují děti do třetí etapy rehabilitace, která probíhá v Centru sociální rehabilitace dítěte. Tady procházejí komplexní rehabilitací a stráví zde 9 měsíců. Děti žijí v centru v pokojích po třech až čtyřech, začínají chodit do školy anebo procházejí individuální školou. Zároveň se s nimi pracuje individuálně se zaměřením na jejich osobní cíle. I během této etapy se snažíme pracovat s rodiči, ale pokud se u nich za rok a půl nic nezmění, snažíme se, aby je sociální služba zbavila rodičovských práv. Potom děti přecházejí do Centra rodinné výchovy, což je čtvrtá etapa. Chceme, aby v Centru rodinné výchovy děti žily maximálně 3 roky. Hlavním cílem je ukázat zde dítěti správný model rodiny a připravit ho k adopci, protože žádná forma výchovy ani v sebelepším dětském domově nemůže nahradit rodinu. Dítě může být plně šťastné jedině v rodině. Tedy tam, kde je táta i máma, kteří na sebe můžou vzít za dítě odpovědnost a dát mu budoucnost.

Kolik máte zaměstnanců a jaký máte měsíční rozpočet?

Dnes u nás ve všech oblastech Otčiho domu pracuje celkem 53 lidí (vedení, vychovatelé, administrativní pracovníci, rodiče, kuchařky, uklízečky atd.). Někteří pracují na plný úvazek, někteří na částečný. Celkový měsíční rozpočet na Centrum sociální výchovy a Dům rodinné výchovy je přibližně 44 000 USD. Jsou v tom zahrnuty náklady na školu, jídlo, výplaty, plyn, elektřinu a další náklady. V tuto chvíli nemáme pravidelné dárce na 2700 USD měsíčně. Na zbytek máme pravidelné sponzory.

Jaký je váš hlavní cíl?

1997-06 krmenTí d+śtTí kterÔÇÜ Tžily ve sklep+ś v Kyjev+ś [1600x1200]Hlavním cílem je, aby dítě poznalo Boha. Budoucnost dítěte nevidíme v Otčim domě, ale cítíme se být Janem Křtitelem, který připravil cestu Pánu. Vidíme se jako ti, kteří připravují cestu pro dítě do dobré křesťanské rodiny.

Romane, jsem Bohu vděčný za tebe, tvou rodinu a tvé povolání. Také za to, že jsi reagoval na Boží hlas a šel jsi za ztracenou generací dětí, že jsi zanechal prestižní práce v kyjevské nemocnici a vyměnil ji za kanály a sklepy, kde děti bydlely.

To já bych chtěl poděkovat všem, kteří za ta dlouhá léta jezdili a pomáhali měnit životy těchto „nikomu nepotřebných“ dětí. Děkuji všem, kteří si brali svou dovolenou, své peníze a přijeli předávat Boží lásku, a tím měnit osudy dětí. Děkuji všem spolupracovníkům, dárcům a modlitebníkům. Ať vám to Pán nastokrát vynahradí.

Ptal se Václav Bednář

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozhovory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.