Rozhovor s pastorem církve v Kofele, Teshonu Magistem

1 veĚŚzĚŚ s Amplióny - pastor Teshonu vlevo a koordinátor projektu Hirpo [1600x1200]Teshonu Magistu je pastorem místní církve v Kofele. Zároveň je vedoucím týmu služebníků, kteří místní církev vedou. V Kofele je hlavní osobou, která na projekt podpory dětí dohlíží ze strany církve.

Můžeš nám říci něco o městě Kofele, ve kterém se nyní nacházíme?

Mnoha lidem je známo, že místní region je velmi chudý. Nacházíme se také v regionu, kde je převážná část obyvatel muslimská. Křesťanů je tady menšina.

Jaký mají místní lidé vztah k vaší církvi?

V této oblasti docházelo k pronásledování, protože jak jsem již říkal, je převážně muslimská. Před tím, než přišli lidé z Nehemia, bylo vyvíjeno úsilí, aby byla naše církev zlikvidována. Dříve se našla jedna organizace, která chtěla s naším sborem spolupracovat, ale vzhledem k místním napjatým podmínkám se rozhodli od spolupráce upustit. Místní lidé tvrdili, že s naší církví je již konec. Díky Boží ochraně jsme ale toto období překonali. Velmi za to děkuji Ježíši.

Co se dělo potom?

Následně přijeli lidé z České republiky a pomohli nám otevřít projekt podpory dětí a to byl zázrak. Když jsme se dozvěděli o možné podpoře Nehemia, modlili jsme se, abychom mohli začít spolupracovat. Zahájení projektu podpory dětí znamenalo otevření dveří evangelizaci.

Jak souvisí podpora chudých dětí se zvěstováním evangelia?

Evangelium jsme zvěstovali i dříve, ale lidé jako by neslyšeli. Lidé, kteří nás nenáviděli a pronásledovali, přišli díky vaší podpoře do církve a byli schopni poslouchat Boží slovo. Mnoho jich přijalo Ježíše. Váš projekt velmi přispívá k evangelizaci. Doufám, že v budoucnu uděláme ještě více práce. Díky tomuto projektu mnoho lidí ve městě mění své přemýšlení o církvi. Dříve ji nenáviděli, ale nyní ne. Lidé v komunitě říkají: „Tato církev je naše.“

Můžeš uvést nějaký příklad, jak lidé reagují na evangelium?

Největším zázrakem tedy je, když muslimové konvertují ke křesťanství a slouží v naší církvi. Například bratr Tabo byl muslim, nyní je z něj služebník. Dále bratr Godana byl dříve muslim, nyní je křesťan a je jedním ze starších v naší církvi. Také jeden evangelista, jehož jméno je Hajdzi, byl dříve muslim. Tito lidé byli muslimové a nyní slouží Ježíši, to je zázrak.

Před církevní budovou máte věž s amplióny. K čemu slouží?

3 ampliony [1600x1200]Věž s amplióny slouží k tomu, abychom evangelizovali město Kofele. Brzy ráno, kolem 5:30 h, sem přicházejí naši služebníci kázat evangelium v jazyce oromo a amharik. Dnes se bude kázat v jazyce amharik a ve zbylých 5 dnech v jazyce oromo. Důvodem pro převahu kázání v jazyce oromo je, že tímto jazykem hovoří většina lidí ve městě. Kromě kázání zpíváme i křesťanské písně, které mohou lidé díky hlásným troubám poslouchat.

Můžete nám říct, jaké jsou zde modlitební potřeby? Za co by se lidé měli modlit?

Určitě za muslimskou komunitu, aby Bůh otevřel jejich srdce, aby mohli slyšet Boží slovo a přijmout Ježíše Krista. Rádi bychom sloužili celé komunitě. A za toto požehnání se můžete modlit. Naše evangelizační práce probíhá na řadě míst i v okolí města Kofele.

Chtěl bys na závěr říci pár slov českým křesťanům?

2 zástupci místní církve [1600x1200]Všem, kteří nás podporují, i všem donátorům bych chtěl žehnat, děkuji mnohokrát za to, co pro nás děláte. Dokonce jsem vás, Davide a Leoši, požádal o předání pozdravů a požehnání lidem a vedoucím v České republice, kteří podporují tento projekt. Ať vám Bůh žehná, ať Bůh žehná vaší službě, děkuji.

Ptal se David Říman

Příspěvek byl publikován v rubrice Humanitární pomoc, Rozhovory, Zprávy z projektů. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.