Anketa: Jakou si myslíte, že by česká církev mohla sehrát roli na poli zahraniční misie v následujících 3 letech?

lukas_targoszLukáš Targosz
Element Hradec Králové
České církvi a misii pomůže to, když misijní organizace naučí místní sbory pracovat v jiné kultuře a tím prakticky zničí samy sebe, protože jich nebude potřeba.

 

webbartosPetr Bartoš
AC Břeclav
Mohu jen říct, co bych si přál. Přál bych si, aby byla misie významnější než doposud a aby se v budoucnu mohla vyrovnat moravským bratřím. Myslím si, že by se mohla významně posunout
dopředu, pokud nějakým způsobem povstane církev v novém zápalu. Muselo by se něco stát v myslích a srdcích nás křesťanů. Jsem vděčný za to, co je, ale přál bych si, aby to bylo ještě dál.

webmoldanovaOlga Moldanová
AC Kolín
Mezi prioritní úkoly církve v této věci patří učinit z misie záležitost, která se týká všech členů – ne jen některých. Nejprve je potřeba nastartovat misijní myšlení, protože misie není zodpovědností jen misionářů, ale celého sboru.

 

webprosnerMarek Prosner
KS Klatovy
Předně bych řekl, že se česká církev v posledních 20 letech posunula ve vysílání misionářů. Byli jsme příjemci misie a nyní ji již sami organizujeme, to je velmi pozitivní. Jsem vděčný, že jsou naši, tedy čeští misionáři v různých koutech světa. Mojí nadějí je, že se misionáři nebudou muset vracet z misijního pole, ale budou misii v daných místech ještě více rozšiřovat. Doufám, že se Pán dotkne srdcí mladých lidí, kteří na ni půjdou. Věřím, že když misii poskytujeme, budeme sklízet i zde doma.

websmetanaRadek Smetana
AC vzdělávání
Nejsem si jist, že mohu mluvit za celou českou církev, ale co se naší, Apoštolské, týče, ta je v tomto ohledu činná dlouhodobě a věřím, že v takovém trendu bude nadále úspěšně pokračovat.

 

webzuzkaZuzana Kaczmarczyková
Wycliffe ČR
Myslím si, že by česká církev a místní sbory měly vysílat své lidi, Čechy, na misijní pole a ti se tam pak mohou stát užiteční ve svých darech. Dosud jsem se ve své praxi setkala s názory, že jsou v misijní práci užiteční, a to nejen prakticky (zlaté české ruce), ale i intelektuálně. V tom je síla nás Čechů. Domorodci na misijním poli navíc poznají, že jsme jiní než američtí misionáři, se kterými se setkávají ponejvíce. Z mezinárodní zkušenosti služby Wycliffe je práce misionářů z východní Evropy hodnocena jako velice přínosná.

webungerJiří Unger
ČEA
Věřím, že česká církev by měla kapacitu vyslat několik desítek dalších misionářů do dlouhodobé misie, pokud bude systematicky pracovat s povoláními lidí a pokud se zlepší kvalita finančního správcovství ve sborech. Stále budou ale významnou roli hrát krátkodobé misijní výjezdy a větší pozornost by se měla věnovat i tentmakerům – lidem, kteří odjíždějí dlouhodobě pracovat do zahraničí a mají přitom jasno i ve svém misijním poslání.

webhunatMartin Huňát
CBH Chomutov
Myslím, že by bylo dobré motivovat a vyslat mládež na misijní výjezdy, kde by je potřebovali, aby na daném místě prakticky pomohli. To by bylo dobré jak pro zahraničí, tak i pro nás. Druhá věc, která mě napadá, je spřátelit se s místním sborem v zahraničí a stát se partnery, se kterými budeme vzájemně spolupracovat. Dokonce bych řekl, že bych tomu dal i přednost před spoluprací s misijní organizací, pokud se v zahraničí najde vhodný místní sbor.

webhoracekPetr Horáček
Nadace MP
Nepředpokládám, že by sehrávala jinou roli, nežli standardní. Mám za to, že někteří prorocky obdarovaní lidé se shodují na tom, že Bůh připravuje probuzení v Evropě a jedno z center bude právě v Čechách. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak by v zahraniční misii česká církev sehrála roli větší než standardní, a to zejména v Evropě. Například někteří proroci z Polska mají zjevení, že probuzení začne u nás. Proto se modlí konkrétně za Česko.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ankety. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.