Máme odvahu říci ano?

Zápal pro evangelium. V letošním roce jsem se znovu po letech setkal se svým přítelem, pastorem B. z Jižního Súdánu. Jeho služba je zaměřená na zakládá nových sbo- rů a evangelizaci. V průběhu let, kdy takto pracuje jak ve své zemi, tak i v zahraničí, je pronásledování jeho osoby už jaksi běžnou součástí jeho života. Mnohokrát byl uvězněný, zbitý a ponížený, několikrát unesený, jednou málem popraven, sledován tajnou policií a armádou. Přesto jeho zápal pro kázání evangelia je takřka nekonečný.

Skoro by se dalo říci, že po všech těchto zkušenostech je to člověk s obrovskou odvahou čelit rizikovým situacím. A možná že tomu tak skutečně je. Nicméně, při osobním rozhovoru na téma odvaha a strach prohlásil: „Ta největší odvaha, kterou můžeme prokázat je, že řekneme Bohu ano, tady jsem! Což znamená, že se vzdáváme kontroly nad vlastním životem a předáváme ji do Božích rukou. Nikdy nevíme, kam nás Bůh povede. Ale jsem si zcela jistý, že to stojí za to, protože uvidíte lidské životy proměněné Jeho mocí.”

Ano, tady jsem? Sám nad touto větou občas přemýšlím. Jak jsme na tom my Češi? Nakolik jsme ochotní opustit svůj pohodlný život a říci Bohu své ano, tady jsem, pošli mě, použij mě…? Nakolik jsme ochotni opustit komfortní prostor našich životů ve prospěch druhých?

Všichni jistě známe slova Ježíše Krista z Mt 9:36 – 38: Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

Čísla hovoří jasně. Ano, tato slova platí i pro dnešní dobu, kdy můžeme mít dojem, že skrze moderní technologie už snad evangelium musel slyšet každý na této planetě. Nicméně v dnešním světě existuje dle www.joshuaproject.net 17 014 národnostních skupin, z nichž je 7 080 zcela nezasažených evangeliem. To je 41,6% celosvětové populace!

Co znamená nezasažených evangeliem? Zcela určitě jsou tito lidé „nevěřící” v Krista. Takových máme v našem okolí takřka nepočítaně. Počínaje naší rodinou, pokračujíc přes kamarády k našim sousedům a u lidí z našeho města či vesnice konče. Jenže nezasažení mají oproti „našim nevěřícím” jednu obrovskou nevýhodu. I kdyby chtěli “Pravdu” najít, nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim o ní řekl.

Hudson Taylor. Mnozí jistě znáte jméno Hudson Taylor, jednu z nejvýznamnějších postav misijního hnutí 19. století. Pocházel z Británie a na misii v Číně strávil 51 let. Založil organizaci CIM (China Inland Mission), skrze kterou následně přišlo do Číny 800 misionářů, bylo založeno 125 škol, 300 misijních center. Jejich práce se rozšířila do více než 500 provincií Číny a pomohla více než 18 000 Číňanů najít Krista. Hudson Taylor byl schopen plynně (plynule) kázat v pěti čínských dialektech. Proto se také podílel na překladu Nového zákona do některých z nich. Historička Ruth Tucker shrnula jeho službu těmito slovy: „Žádný misionář
v 19. století krom apoštola Pavla neměl širší a systematičtější vizi zahraniční misie než Hudson Taylor.”

Kolik let máte ve vaší zemi evangelium? Tuto otázku položil před mnoha lety jeden čínský mladík britskému misionáři Hudsonovi Taylorovi. Hudson se tehdy zamyslel a odpověděl, že určitě několik set let. Mladík rázem posmutněl a odvětil: „Jak je možné, že jste do Číny neposlali nikoho dřív? Můj otec hledal pravdu celých 20 let a nedávno zemřel, aniž by ji našel…”

A takovýchto lidí žije na této planetě 3,15 milionů.

Odvážíš se říct Bohu své ano? 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář