Korejská pekárna potřebuje naši pomoc

Jsme opravdu v zoufalé situaci,“ píše ředitel naší partnerské organizace AVC Daniel Hofer.
Velká ztráta. „Jeden náš sponzor z jihokorejské organizace Korean Food for Hungry neočekávaně ukončil podporu. Byl to jeden z našich největších sponzorů, který měsíčně přispíval 35 000 dolarů (v přepočtu 770 000 Kč) pro 10 000 dětí. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Misijní výjezd do Řecka 2018

Další misijní výjezd do Řecka mezi uprchlíky do přístavu v Patras.
Kdy? 29. 4. – 8. 5. 2018
Uzávěrka přihlášek: 10. 4. 2018
Kontaktní osoba: Janis Vasilopulos, Tel: 602 174 724
E-mail: janis@hosana.cz
Podrobnější informace také v článku Sáhnout si na uprchlíka

Rubriky: Články | Napsat komentář

Otčij dom a proměněné životy

Dětský domov Otčij dom v Kyjevě. Letošní rok byl pro nás obzvlášť speciální, protože jsme oslavili 20. výročí otevření křesťanské dětského domova. Prakticky od jeho vzniku vaše církev a NF Nehemia spolu s Vaškem Bednářem s námi velmi aktivně spolupracovala, pomáhala v záchraně bezprizorných dětí na ulicích Kyjeva. Sloužili jste našim dětem Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Naděje pro rodiny a děti

Drazí čtenáři a partneři, církev „Svoboda“ v Apostolovu na Ukrajině má přibližně 100 členů. Jsou zde lidé různého věku, které Bůh obdařil talenty a odborností. Díky tomu je církev zapojena do různých služeb, sloužíme v domově důchodců, v nemocnici, pořádáme mládežnické konference, tábory, stanové evangelizace pro děti a mládež. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Pojď, půjdeme na nové místo

Vážení přátelé, po nějaké době se opět ozývám ze služby na Zakarpatí. V listopadu 2017 jsme uskutečnili druhý misijní výjezd v tomto roce. Tým tvořili jako obvykle bratři a sestry ze sborů AC a CB. Nově s námi jely Helenka a Iva Jeřábkovy z AC Vyšší Brod, které na každém setkání vydávaly svědectví o tom, co Bůh udělal v jejích životech. Dále to byl stálý člen týmu Vláďa Broda z AC Třinec a z našeho sboru jsem Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Nový misionář pro Střední Asii

Několik slov misionáře ve Střední Asii:
Začít pracovat mezi nezasaženými národy je naplněním mého životního snu. Vedla k tomu dlouhá cesta, roky zkušeností v různých profesních oblastech, službě v místním sboru i v zahraničních aktivitách. Věřím, že si mne s rodinou Pán Bůh pro tuto práci celé roky připravoval. To nejnáročnější Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Plný radosti

Plný radosti. Osobní. Srdečný. Takový je populární televizní pořad „Čas uctívání“ misijní organizace Elam, která oslovuje lidi pro Krista a je požehnáním pro věřící po celém Íránu. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kurz Kairos v Pelhřimově. Nezbývá nic jiného, než se ho také zúčastnit!

V listopadu proběhl historicky 1. kurz Kairos v češtině! Mám radost, že jsme jej společnými silami zvládli zpracovat a všechny materiály přeložit, upravit a připravit pro budoucí studenty a účastníky. Tímto bychom chtěli také poděkovat všem dobrovolníkům a pomocníkům, kteří se jakkoliv do překladu zapojili. Bez vás bychom to nezvládli! Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Odvážné mužstvo v Súdánu

Přípravy k odletu. Když jsem někdy v březnu dostal nabídku jet stavět do Jižního Súdánu, vnímal jsem, že to nebude asi lehký výjezd. Již samotná destinace odrazovala některé potenciální zájemce o tuto cestu. Nakonec jsme byli čtyři – já (AC Hustopeče), Marian Lokaj (AC Hodonín), Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Podnikatelské skupinky SHG

Z neurčených darů na našem účtu jsme se rozhodli i v Jimmě otevřít pilotní projekt SHG, protože vidíme smysl v dlouhodobé investici do vzdělání i podnikání, které lidem pomůže postavit se na vlastní nohy a přinese stálý příjem do celé rodiny. Zapojilo se tedy 20 rodin, jejichž děti podporujeme ve vzdělávání. Z těchto rodin vznikly dvě skupinky po deseti lidech, které prošly školením o tom, jak hospodařit s penězi a jak si našetřit peníze a začít malé podnikání, které by popřípadě uživilo celou rodinu. Jsou například motivováni k tomu, aby se vzdali jedné kávy denně nebo týdně a peníze za ni vložili do společné pokladny, tedy 4 Birry (3,2 Kč). Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Radost dětem

Spolehlivost. Lidé, s nimiž nyní komunikujeme na dálku a kteří jsou za projekty zodpovědní, jsou nyní mladí a perspektivní služebníci, na které je opravdu spolehnutí. Ti spolu s námi také do Koffele a Jimmy cestovali a bylo velmi milé je více poznat a nahlédnout pod pokličku celého dění v Etiopii. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář