Korejská pekárna potřebuje naši pomoc

Jsme opravdu v zoufalé situaci,“ píše ředitel naší partnerské organizace AVC Daniel Hofer.
Velká ztráta. „Jeden náš sponzor z jihokorejské organizace Korean Food for Hungry neočekávaně ukončil podporu. Byl to jeden z našich největších sponzorů, který měsíčně přispíval 35 000 dolarů (v přepočtu 770 000 Kč) pro 10 000 dětí. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Otčij dom a proměněné životy

Dětský domov Otčij dom v Kyjevě. Letošní rok byl pro nás obzvlášť speciální, protože jsme oslavili 20. výročí otevření křesťanské dětského domova. Prakticky od jeho vzniku vaše církev a NF Nehemia spolu s Vaškem Bednářem s námi velmi aktivně spolupracovala, pomáhala v záchraně bezprizorných dětí na ulicích Kyjeva. Sloužili jste našim dětem Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Naděje pro rodiny a děti

Drazí čtenáři a partneři, církev „Svoboda“ v Apostolovu na Ukrajině má přibližně 100 členů. Jsou zde lidé různého věku, které Bůh obdařil talenty a odborností. Díky tomu je církev zapojena do různých služeb, sloužíme v domově důchodců, v nemocnici, pořádáme mládežnické konference, tábory, stanové evangelizace pro děti a mládež. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Pojď, půjdeme na nové místo

Vážení přátelé, po nějaké době se opět ozývám ze služby na Zakarpatí. V listopadu 2017 jsme uskutečnili druhý misijní výjezd v tomto roce. Tým tvořili jako obvykle bratři a sestry ze sborů AC a CB. Nově s námi jely Helenka a Iva Jeřábkovy z AC Vyšší Brod, které na každém setkání vydávaly svědectví o tom, co Bůh udělal v jejích životech. Dále to byl stálý člen týmu Vláďa Broda z AC Třinec a z našeho sboru jsem Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Nový misionář pro Střední Asii

Několik slov misionáře ve Střední Asii:
Začít pracovat mezi nezasaženými národy je naplněním mého životního snu. Vedla k tomu dlouhá cesta, roky zkušeností v různých profesních oblastech, službě v místním sboru i v zahraničních aktivitách. Věřím, že si mne s rodinou Pán Bůh pro tuto práci celé roky připravoval. To nejnáročnější Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Plný radosti

Plný radosti. Osobní. Srdečný. Takový je populární televizní pořad „Čas uctívání“ misijní organizace Elam, která oslovuje lidi pro Krista a je požehnáním pro věřící po celém Íránu. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kurz Kairos v Pelhřimově. Nezbývá nic jiného, než se ho také zúčastnit!

V listopadu proběhl historicky 1. kurz Kairos v češtině! Mám radost, že jsme jej společnými silami zvládli zpracovat a všechny materiály přeložit, upravit a připravit pro budoucí studenty a účastníky. Tímto bychom chtěli také poděkovat všem dobrovolníkům a pomocníkům, kteří se jakkoliv do překladu zapojili. Bez vás bychom to nezvládli! Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Odvážné mužstvo v Súdánu

Přípravy k odletu. Když jsem někdy v březnu dostal nabídku jet stavět do Jižního Súdánu, vnímal jsem, že to nebude asi lehký výjezd. Již samotná destinace odrazovala některé potenciální zájemce o tuto cestu. Nakonec jsme byli čtyři – já (AC Hustopeče), Marian Lokaj (AC Hodonín), Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Podnikatelské skupinky SHG

Z neurčených darů na našem účtu jsme se rozhodli i v Jimmě otevřít pilotní projekt SHG, protože vidíme smysl v dlouhodobé investici do vzdělání i podnikání, které lidem pomůže postavit se na vlastní nohy a přinese stálý příjem do celé rodiny. Zapojilo se tedy 20 rodin, jejichž děti podporujeme ve vzdělávání. Z těchto rodin vznikly dvě skupinky po deseti lidech, které prošly školením o tom, jak hospodařit s penězi a jak si našetřit peníze a začít malé podnikání, které by popřípadě uživilo celou rodinu. Jsou například motivováni k tomu, aby se vzdali jedné kávy denně nebo týdně a peníze za ni vložili do společné pokladny, tedy 4 Birry (3,2 Kč). Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Radost dětem

Spolehlivost. Lidé, s nimiž nyní komunikujeme na dálku a kteří jsou za projekty zodpovědní, jsou nyní mladí a perspektivní služebníci, na které je opravdu spolehnutí. Ti spolu s námi také do Koffele a Jimmy cestovali a bylo velmi milé je více poznat a nahlédnout pod pokličku celého dění v Etiopii. Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Jak se kráva stala rybou

Určitě mnozí z vás znají rčení, že je lepší naučit hladového ryby chytat než mu ryby pouze dávat. Snažil jsem dopátrat původního znění tohoto moudra, avšak bezúspěšně. Ani takřka vševědoucí “pan Google” neznal odpověď a neustále mě odkazoval na stránky s rybářskou tématikou.

Efektivita. Pravdou však zůstává, že tento druh pomoci je v dlouhodobém horizontu mnohem efektivnější než “pouhé rozdávání…” Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář