Pomoc lesům na Karmelu

variabilní symbol 3301

Výjezd – leden 2017
Tým v Izraeli 2016
Tým v Izraeli 2/2015
Tým v Izraeli 2016

DSC_0309Obnova lesů na Karmelu je od počátku spojena s Nadačním fondem Nehemia. Bezprostředně po požáru na Karmelu v prosinci 2010 otevřela Nehemia účet pro získání finanční pomoci, pod kterým se pomoc shromažďovala. Nehemia se spolu s redakcemi mnoha křesťanských časopisů a ICEJ postarala i o propagaci projektu a vůbec všemožně podporovala uskutečnění praktické pomoci v Izraeli.
První rok brigády byl klíčový, získali jsme důvěru a respekt našich lesnických partnerů. Čekali spíše turisty, kteří se chtějí hlavně podívat do Svaté země, a jen tak mimochodem se staví v lese. Tehdy nám přidělili tři lesní dělníky, kteří nám ukazovali, co máme dělat, který strom vyříznout a který nechat. Postupem dnů však viděli, že jsme přijeli opravdu pracovat a že to i umíme. Velkou roli v tom hrál Michal Kostka, který v průběhu svého pestrého života dělal také sedm let dřevorubce a s pilou to opravdu umí.
V roce 2012 jsme jeli v téměř stejné sestavě do již známého prostředí a vstřícnost izraelských lesníků byla značná. Vývoj projektu byl v obou letech příznivě ovlivněn vysokým finančním darem KKL Praha a vstřícností Nehemie, KC Český Těšín a mnoha drobných i větších dárců. Jeden z nich, který si nepřál být jmenován, daroval novou motorovou pilu Stihl, kterou jsme v Izraeli předali řediteli severních lesů. Ten při přebíracím ceremoniálu poděkoval českým dobrovolníkům, ale vzápětí se opravil, že už pro ně nejsme dobrovolníci, ale přátelé.

DSC_1660Loni jsme pracovali přímo na dohled od polesí, což bylo pro nás i symbolem našeho sblížení. Tým byl obměněn, aby se dostalo i na další zájemce. V průběhu let se jich přihlásilo tolik, že tento zájem nelze uspokojit. Ale ti, kteří dosud byli vybráni, byli skvělí.
Letos, v lednu 2014 byl tým doplněn i o Leoše Cáska, který jako představitel Nehemie uskutečnil něco, co by se na vojně nazvalo jako „průzkum bojem“. Shlédl projekt, nad kterým má garanci, tím, že se jej zúčastnil DSC_2437jako všichni ostatní. Pracoval v lese jako ostatní, bydlel a stravoval se ve skromných podmínkách jako ostatní, setkával se s izraelskými přáteli jako my ostatní. Letos jsme také udělali zatím největší výkon ze všech předchozích let, což nás naplňuje vděčností. Spojení Nehemie a Karmelu je po letošku ještě pevnější.

A výhled do příštích let? Hodláme požádat Lesy ČR o finanční podporu projektu. Pro rok 2015 by to mohlo výrazně pomoci v napjatém rozpočtu, který se však zatím vždy podařilo naplnit. Díky Boží milosti a také díky vám.

Ing. Karel Káňa
koordinátor projektu Izrael – pomoc lesům na Karmelu

Projekt Izrael – pomoc lesům na Karmelu můžete podpořit darem na účet 1057340/2060 s použitím variabilního symbolu 3301.

Fotografie z pracovního výjezdu si můžete prohlédnout zde Izrael 2013

 

Napsat komentář