Podpora církví a pastorů v zahraničí

 Ilja a Aňa – Jakutsko

Variabilní symbol 5302

Zprávy 4/2015

14649743614_3cec988584_z Ve městě Mirnyj, které bylo vybudováno uprostřed tajgy teprve po druhé světové válce, vedle obrovského, více než půl kilometru hlubokého povrchového dolu, ve kterém se těžily diamanty,  jsme se rozhodli podporovat mladý misionářský pár Ilju a Aňu. Chtěli bychom zde pomoci místní církvi a zasáhnout především Jakuty, kteří jsou evangeliem prakticky nezasaženi.

Jakutsko je asi 40x větší než Česká republika, ale má méně než 1 milion obyvatel. Nalezneme zde kulturní i přírodní bohatství. Hlavním náboženstvím je šamanismus. Mnoho Jakutů se dnes také formálně hlásí k pravoslavné církvi, přesto si však zachovávají původní tradice spojené se šamanismem.
Když se do města Mirnyj Ilja s Aňou vydali, bydleli na předměstí plném polorozpadlých dřevěných domků, které ze všeho nejvíce připomínalo slum. Na pronájem bytu neměli peníze, a tak se modlili. Dostali nabídku pronájmu od nevěřící paní za 20 tisíc rublů. To je polovina běžné ceny. Víc nechtěla. Zázrak. Dodnes netuší, proč chtěla tak málo. Brzy se ale dozvěděli, že ve stejném bytě bydlel i jejich předchůdce v misijním snažení.

14649726164_1051c0af9c_zV jejich bytě také probíhá veškerý život nevelkého společenství. Ze všech sil se snaží oslovit obyvatele zdejšího města. Ušili si slušivé evangelizační oblečky s nápisem „Bůh tě miluje“ a snaží se oslovit lidi přímo na ulici. Vylepují nejrůznější plakáty, organizují akce. Pronájem jakéhokoliv sálu je pro ně ale beznadějně drahý. Navštěvují kliniku pro závislé a také nemocnici.

Koupili chatu, kterou chtějí přestavět na rehabilitační centrum pro závislé. Prozatím se v této oblasti věnují kontaktní práci, ale do zimy by chtěli mít dům připravený přijmout první klienty. Jejich evangelizační práci jim komplikuje fakt, že obrovské množství lidí zde nebydlí trvale, ale přijíždí si sem pouze vydělat peníze. Samotné město bylo vlastně zamýšleno jen jako ubytování pracovníků podílejících se na těžbě. Bez Boží zázračné podpory by zde byla misijní práce nemyslitelná. Bůh se stará o množství malých zázraků, které zde misionářům otvírají dveře ke službě. Před časem se Ilja snažil najít grafika, který by jim pomohl s tiskem plakátů. Dostal kontakt na muže, o kterém věděl, že bude velice drahý. Dříve než ho mohl oslovit, došlo k drobné autonehodě, kdy to do něj onen muž napálil. Špatné svědomí udělalo své a Ilja teď má člověka, který mu ochotně pomáhá s tiskem všeho, co potřebuje.

Takových svědectví zde uslyšíte bezpočet.

Podrobnější informace, jejich práce, zaměření, svědectví i fotky naleznete na stránkách www.acvalassko.cz/misie.aspx

Nadační fond Nehemia se tedy rozhodl jejich službu a misijní nasazení podpořit. Nyní shánějí prostředky na koupi trampolíny pro děti, kterou by využili k evangelizačním účelům. Dále bychom jim rádi pomohli při stavbě rehabilitačního centra.

Pokud byste i vy měli touhu jim v této službě pomoci, můžete tak učinit prostřednictvím účtu NF Nehemia 1057340/2060, v.s. 5302

14671868773_b5e2843a98_z

14464944180_16b94aac3a_o


Pavel Golub

variabilní symbol – 5101

2012-08 Pavel Golub s manTželkou Ljubou [1600x1200]Geografie: Okresní město Apostolovo se nachází 40 km od Krivého Rogu v Dněpropetrovské oblasti, v roce 2011 mělo 14 500 obyvatel. Město bylo založeno hejtmanem Danilem Apostolovem v roce 1793.

Historie: Pastora Pavla Goluba NF Nehemia podporuje od roku 1998. Pavel Golub pochází z věřící rodiny, jako 19letý přijal Krista v letničním sboru na Karnavatce v Krivém Rogu. Hned od svého obrácení se zapojil do evangelizační skupiny. Ve dvaceti se oženil s Ljubou a přestěhovali se do Apostolova, odkud Ljuba pochází. Po roce se jim narodil syn Sergej a následně dalších šest dětí.

2012-05 cTírkev Svoboda v NovÔÇÜ SyY¦łi, Pavel Golub vlevo, pastor z NS Vitalij KamenY¦łuk vpravo [1600x1200]Na podzim 1989 odjel spolu s misijní organizací Dobrá novina do Archangelska v Rusku. V Archangelské a Permské oblasti a v Mordvinské republice kázali ve vězeních, vesnicích a městech, kde pak zakládali sbory. Na Sibiři sloužil do dubna 1998, kdy se vrátil domů. Z Ruska si domů přivezli evangelizační stan, který v Apostolovu opravili, a aby ho vyzkoušeli, uspořádali v Apostolovu v květnu 1998 evangelizaci. V červnu 2000 Pavel spolu se svou rodinou založil sbor Svoboda.

Za 13 let založili v okolí Apostolova několik sborů, konkrétně v Magdalinovce a v Dněpropetrovsku, sbor v Nové Syči oslaví na konci září desáté výročí. Dále založili stanice v Zelenodolsku, v Zaporožském a v Novogrigorovském. V posledních dvou jmenovaných uspořádal sbor Svoboda na konci srpna čtyřdenní evangelizaci pro děti a dospělé.

20009-11 Pavel Golub (vlevo) s Vac¦žkem py¦üed sborem Svoboda v Apostolovu [1600x1200]Sedm let pracovali mezi bezprizorními dětmi na ulici Sovětská v Apostolovu. Každý den po škole děti přicházely do pronajatého domečku, kde dostaly teplý oběd. Po obědě si udělaly úkoly a pak pro ně byl připraven program – šití, kreslení, hodiny zpěvu, biblické hodiny, různé hry nebo i práce na zahrádce, kde se pěstovaly různé plodiny. Každý den do centra přicházelo okolo 20 dětí z velmi problematických rodin. Rovněž se pracovalo s jejich rodiči. Po prodeji pronajatého domu byl projekt ukončen. Obávali se, jestli za nimi tyto děti (dnes teenageři) budou chodit, ale některé si k nim našly cestu. Do církve chodí 7 dětí a 5 jejich rodičů, bývalých alkoholiků.

Popis projektu: Pastor Pavel Golub je pastorem stočlenného sboru Svoboda, který spadá pod letniční církev Církev Boží Ukrajiny.
Sbor Svoboda organizuje každý rok dětský a mládežnický tábor v Petrově. Na dětský tábor jezdí přibližně 60 dětí. Několik let pracuje v místní dětské nemocnici, kde leží spolu s dětmi i jejich rodiče. Nemocnice byla v žalostném stavu, na opravu zařízení dlouhá léta nedostali žádné peníze. Díky sponzorům se podařilo opravit a vybavit pro děti hernu a dva pokoje pro HIV pozitivní děti. Členové sboru tyto děti každý týden navštěvují, hrají si s nimi, učí je zpívat, malují a čtou jim křesťanské příběhy.
Tři sestry rovněž pracují v místním dětském domově, kde jim povolili mluvit s dětmi o Bohu, a i sem členové sboru za dětmi přicházejí.
Sbor Svoboda pořádá dvakrát ročně na náměstí v centru města evangelizace, na jaře jsou to Velikonoce a na podzim Modlitby za město, obě akce pořádají i s ostatními církvemi z města.
Koncem srpna 2013 se na přehradě v Zele­nodolsku konal křest, kterého se zúčastnilo 13 lidí, kteří se rozhodli jít za Bohem. Sbor Svoboda tím bude mít 100 členů.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Službu bratra Pavla Goluba máme zájem i nadále podporovat.

Pokud chcete finančně podpořit službu pastora Pavla Goluba, můžete použít číslo účtu NF Nehemia 1057340/2060, var. symbol 5101.


Michail Balko

variabilní symbol – 5102

balkoTento účet je určen na pomoc romským sborům a pastoru Michailu Balkovi v Mukačevu, kde je poměrně velká a sociálně slabá komunita Romů. Do této oblasti již několik let jezdí týmy služebníků a pomáhají tak budovat soběstačný a nezávislý křesťanský sbor, který najde ve víře v Krista vysvobození z mnoha problémů a těžkostí. Dnes má romský sbor v mukačevském táboře asi 150 členů. Stará se ještě o 24 menších sborů v dalších táborech, které jsou vzdáleny 15 až 50 kilometrů od Mukačeva. Sbor je postaven na systému domácích skupinek, bez kterých by práce s Romy nebyla možná. Na Zakarpatí je však celkem 93 vesnic, ve kterých jsou romské tábory, a v nich žije kolem 50 000 Romů. Naprostá většina z nich není zasažena evangeliem.

Pro podporu Michaila Balka použijte, prosím, číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v.s. 5102.


konstantina-a-danuta-melnikovi1

Kostyantyn Melnyk

varibailní symbol – 5103

Historie projektu: Na počátku společného projektu Ukrajinské letniční církve a sboru AC Valašské Meziříčí byl obrovský hlad Kostyantyna Melnyka po přátelství a růstu. Byla to příjemná změna, protože většinou jsme se setkávali spíše s žádostí o finanční podporu. Ve své službě se cítil velice ztracený. Zakladatel jejich sboru emigroval a Kosťa se ho ujal bez nejmenších zkušeností. Seznámili jsme se v roce 1999 v okamžiku, kdy jeho manželka umírala a lékaři jí už nedokázali pomoci. Po modlitbách se zázračně uzdravila. Tato zkušenost navždy svázala naše srdce.

IMG_2066 [1600x1200]Město hrůzy?
Město Krivoj Rog je úzká nudle dlouhá více než 120 km. Je postaveno na nalezištích železné rudy. Je zde jedna z největších průmyslových zón v Evropě. V počátcích rozvoje průmyslu zde Sověti nahnali velké množství vězňů, aby pomohli budovat gigantické závody a pracovali v nich. Město tedy naplnily nejrůznější kriminální živly. Již za sovětské éry zde bylo centrum narkomafie celého bývalého Sovětského svazu. Dodnes se z toho město nevzpamatovalo. Statistiky jsou neúprosné. V žádném jiném velkém městě na Ukrajině neuvidíte tolik narkomanů. Oblast okolo Krivého Rogu také vede v počtu HIV pozitivních lidí. Kde se rozhojnil hřích, tam se také rozhojnila Boží milost. V samotném městě je okolo 120 evangelikálních sborů. To však neznamená, že zde není prostor k misii. Většina ze 750 tisíc obyvatel města naléhavě potřebuje pomoci.

Kriva¦üc¦î_de¦îti AIDS_04 [1600x1200]Aktuální stav projektu: Většina sborů se nachází na periferii. Malý sbor pastora Kostyantyna Melnyka jako jediný pracuje v centru města. Jejich činnost je silně zaměřena ven z církve. Jeden z mnoha týmů se stará o HIV pozitivní děti v nemocnici a v dětských domovech. Naše finanční dary pokrývají jen tu nejnutnější péči. Někteří ze služebníků týmu tedy nakupují dětem za své osobní finance. Jejich obětavost nezná mezí. Jiný tým pořádá 2x měsíčně charitativní obědy pro chudé seniory spojené s evangelizací. Na projektu se místní církev podílí polovinou finančních nákladů. Česká strana hradí druhou polovinu. Tým mladých mužů chodí do ulic pomáhat bezdomovcům. Někdy jim doslova zachraňují životy. Tato náročná IMG_2305 [1600x1200]služba nese ovoce v podobě duchovně obrácených a sociálně rehabilitovaných lidí. Podporujeme také nově vzniklý sbor v Pjatichatkách zaměřený na práci mezi Romy. Ve svých finančních příspěvcích se zaměřujeme především na jídlo a nezbytné potřeby pro děti. Podporujeme také studenty biblické školy, kterým platíme část nákladů spojených s jejich studiem. Církvi, která vydává tolik energie na evangelizaci, také pomáháme v praktických výdajích spojených s provozem a s byrokratickou šikanou ukrajinských úřadů. V neposlední řadě také podporujeme plat pastora. V tomto roce je to ze 45 %. Náš podíl každoročně klesá o minimálně 5 %.

Kriva¦üc¦î_humanita¦ürni¦ü obe¦îdy_02 [1600x1200]Dlouhodobá perspektiva projektu:
Z mladého vyděšeného kluka je dnes jeden z nejvlivnějších a velmi respektovaných pastorů v Dněpropetrovské oblasti. Je členem oblastní rady letniční církve a ovlivňuje mnoho projektů a sborů. Jeho sbor roste a postupně se mění i jeho generační skladba. Mnoho mladých lidí se zapojuje do práce. Sbor se postupně stává stále více finančně soběstačným a my tudíž můžeme svou podporu přesouvat do humanitárních a evangelizačních projektů. Díky poloze v centru města je sbor strategickým místem, který může ovlivnit klima ve svém okolí. Nejcennější na celém projektu jsou vztahy naprosté důvěry.

Nadační fond Nehemia podporuje spolu se sborem Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí plat Kostyantyna Melnyka. Pomozte nám prosím pokrýt náklady na plat pro pastora Kostyantyna Melnyka skrze projekt Nadačního fondu Nehemia. Podpora pastorů na Ukrajině – Kostyantyn Melnyk, číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), variabilní symbol 5103.


Etiopie – TFM

variabilní symbol – 5201

NoveĚŚ zalozĚŚená sbor v okolí meĚŚsta Jimma [1600x1200]Vize a poslání projektu: Vizí TFM je vidět muslimy, jak vydávají své životy Ježíši Kristu. Posláním TFM je evangelizace muslimů a vedení učedníků, kteří vydali své životy Ježíši Kristu, skrze Bohem dané zdroje.

Hlavní cíle TFM: Zakládat soběstačné lokální církve v muslimských komunitách. Zajišťovat misijní trénink pro služebníky zakládající nové církve. Budovat a vést misijní hnutí v Etiopii i v zahraničí. Připravovat a publikovat knihy s tématikou učednictví a apologetiky. Podporovat místní i mezinárodní spolupráci.

Geografické zaměření projektu: Geograficky působí TFM v celé Etiopii, a to především v regionech s vysokou muslimskou populací. V zahraničí působí TFM v Džibutsku, Jemenu a severním Súdánu.

Popis projektu:treninkove centrum pro evangelisty v Addis Abeba [1600x1200] Kořeny práce mezi muslimy v rámci organizace TFM sahají v historii do roku 1974. Práce je realizována pod patronací Ethiopian Guenet Church. V současné době pro TFM pracuje 140 pracovníků, z nichž 125 jsou bývalí muslimové. V roce 2012 TFM dostavělo za přispění Nehemia tréninkové centrum v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. Toto centrum slouží především jako misijní škola pro služebníky, evangelisty a zakladatele sborů. Misijní kurz v tomto centru trvá celkem 4 měsíce a následně jsou tito pracovníci vysíláni do různých míst Etiopie nebo do zahraničí za účelem sdílení evangelia a zakládání křesťanských sborů. Skrze službu TFM již o Kristu mělo možnost slyšet přibližně 120 000 lidí. Z tohoto počtu přijalo Ježíše jako svého spasitele 35 000 lidí a 27 000 z nich se rozhodlo nechat se pokřtít. Tito lidé měli možnost najít svůj druhý domov v 1600 nově založených místních sborech křesťanů. Během let bylo skrze TFM vytrénováno celkem 1200 vedoucích, pastorů a evangelistů.

Dlouhodobá perspektiva projektu: Správní rada Nehemia dlouhodobě stojí za činností TFM a má zájem ji podporovat. TFM je ve své podstatě jedinečné svou komplexností v pojetí služby, která spojuje výchovu učedníků, evangelizační nasazení vůči skupinám nezasaženým evangeliem, zakládání nových sborů a sociální práci s chudými a nemocnými lidmi.

Aktuální stav projektu: Rozhodli jsme se, že ze všech potřeb, které TFM má, máme zájem podporovat pracovníky zakládající nové sbory. V současné době přispívá jeden místní sbor na Moravě na jednoho takového pracovníka. Velmi rádi bychom našli dárce na dalšího evangelistu nebo pastora v oblasti kolem města Jimma. Na tohoto pracovníka máme pravidelný dar ve výši 1 000 Kč a je potřeba získat ještě dalších 1 000 Kč měsíčně.

Pokud máte zájem podpořit evangelisty a zakladatele sborů v etiopii použijte číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), variabilní symbol 5201. Kontaktujte také naši kancelář, abychom vám mohli zasílat aktuální informace o práci podporovaných pracovníků.


Bible pro Čínu

variabilní symbol – 5301

tsPodle odhadů se v Číně obrací denně ke Kristu cca 30 000 lidí a pro většinu z nich je nemožné mít vlastní Bibli. A někteří na ni čekají opravdu dlouho. I přesto, že se jim misijní organizace snaží Bible dovážet, jsou potřeby stále vysoké. Existují sbory, ve kterých nemají ani jednu jedinou Bibli, nebo ji má pouze pastor. Lidé však natolik hladoví po Božím Slově, že si Bible přepisují ručně na malé papírky.
S naší partnerskou organizací, která pracuje přímo v Číně s podzemní církví, financujeme tisk a distribuci Biblí.

Prostředky na tisk čínských Biblí můžete zaslat na účet číslo 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v.s. 5301, cena jedné Bible je cca 70 Kč.


Dohnalovi – Chorvatsko

variabilní symbol – 5104

p1010242-11Na jaře roku 1993 jsme si s Káťou na jedné procházce starou Prahou povídali o válce v bývalé Jugoslávii. Vyjadřoval jsem tehdy nahlas své přesvědčení, že si Pán určitě povolá do této země misionáře z Česka i Slovenska, protože jako národy k sobě máme blízko. A jako bych někde metr nad hlavou slyšel: 
„A vy s Káťou budete první.“ Od té chvíle jsem se té myšlenky nemohl zbavit. Bylo to tak šílené a nepravděpodobné, že by to mohlo být od Pána. Byl jsem tehdy spokojeným pastorem v KS Praha – region sever a nic mě nelákalo méně než misie v cizí zemi, kde navíc řádila občanská válka. Dohodli jsme se s Káťou, že o tom nejdřív nebudeme s nikým mluvit a jen se modlit, jestli nás tam skutečně povolává Pán. A čím dál víc jsme prožívali, že by to tak mohlo být. Na jedné z pastorálek Dan Drápal, tehdy pastor KS Praha, vyhlásil sbírku na naši cestu do bývalé Jugoslávie. Podotýkám, že jsme Danovi ani nikomu jinému nic o našich plánech neřekli. Jeho spontánní jednání jsme si nemohli vysvětlit jinak, než že mu to položil na srdce Pán, a nám tak dal znamení, že je v tom s námi. Nakonec jsme se se svými úvahami o misii svěřili starším sboru a pastorovi a naslouchali jim. Naše jistota, že nás Pán volá do bývalé Jugoslávie, rostla s každou další návštěvou této země. V červnu 1993 jsme se s Káťou vzali a na svatební cestu jsme jeli na Istrii do Chorvatska. Po čtrnácti dnech jsme se na teologické fakultě v srbskými tanky obklíčeném Osieku setkali s našímsbor20091 českým týmem, sestaveným z několika studentů Biblické školy KS Praha, jedné tlumočnice a jedné fotografky. Někteří z tohoto týmu rovněž uvažovali, že by odjeli na misii s námi, a chtěli se s tou zemí seznámit blíže. Objížděli jsme tampónové zóny, navštívili několik sborů i uprchlických táborů v různých městech, rozdávali vitamíny a léky a naslouchali děsivým příběhům civilistů, válečných uprchlíků i jednoho odstřelovače. Všichni jsme byli tím, co jsme viděli, slyšeli i zažili, otřeseni. 
Po návratu do Česka ti, co o misii uvažovali, o ní uvažovat přestali. Jen mne a Káťu tato zkušenost ujistila, že nás tam Pán volá. Jen jsme nevěděli kam, jestli do Srbska, Chorvatska nebo Slovinska.
 Rok nato jsme strávili ještě s Pitzmosovými, kteří se k nám připojili, dva měsíce jako dobrovolníci v sirotčinci v Rovinji.
 S majitelkou sirotčince jsme se seznámili při naší první cestě. Během těchto dvou měsíců jsme viděli, že nám Pán otevírá dveře právě zde, v Rovinji. V následujícím roce 1995 jsme v sirotčinci strávili 4 měsíce a připravovali se na přestěhování. Vedení sboru v Praze naše povolání potvrdilo a 6. 1. 1996 jsme vyrazili naším Oplem, až po střechu narvaným věcmi, do Rovinje.
 Od té doby uběhlo 14 let, dnes je v Rovinji letniční sbor s vlastní budovou. Sborem prošlo za ty roky kolem 
osmdesáti lidí, někteří se oženili či provdaly do krty_terezka1zahraničí, někteří odpadli, jiní umřeli nebo se odstěhovali nebo se s námi rozešli. A rozchodů jsme si za ta léta užili opravdu hodně. Dnes má sbor ke třiceti členům. Je vybudován tým místních lidí, kteří ve sboru slouží různým způsobem a jsou nasazeni v šíření Božího království. Vize našeho sboru je být současnou moderní církví, která odpovídá na potřeby lidí dnešní doby srozumitelným jazykem. A jediný jazyk, kterému zde lidé rozumí, je hedonistický. Proto chceme být těmi, kteří nalezli největší rozkoš v Bohu. Já sloužím jako pastor a mou službou je kromě vedení sboru
a pastorace budování vedoucích a práce pro Teologickou komisi EPC Chorvatska. Poslední rok se rovněž věnuji organizování lokálních pastorálek a budování jednoty mezi pastory na Istrii. 
Moje manželka Káťa se kromě péče o domácnost a častých návštěv u nás doma věnuje našim třem dětem, Terezce (12), Matyáši (8) a Martinovi (2), z nichž Terezka a Matyáš chodí do italské školy, takže to mají ve škole o poznání těžší. Přesto to však zvládají skvěle. 
Naším cílem je zasáhnout celou Istrii evangeliem, založit v každém městě sbor, v každé vesnici domácí skupinu a vytvořit síť
 jednotných sborů, které spolu spolupracují, navzájem si pomáhají a společně táhnou za jeden provaz. Je to cíl, který přesahuje naše možnosti, schopnosti a zřejmě i život. Ale protože náš Bůh je 
Bohem generací, věříme, že naši biologičtí i duchovní potomci budou v tomto díle pokračovat. Jiří Dohnal.

Misijní práci Dohnalových v Chorvatsku můžete podpořit prostřednictvím N. f. Nehemia – číslo účtu 1057340/2060 (případně 100113352/0300), v. s. 5104.

Napsat komentář