Jonáš přece nechtěl zachránit Ninive!

Bůh jedná prostřednictvím bouře
Věděli jste, že ne každá bouře je od Satana? I v Bibli čteme o tom, že samotný Hospodin chodí v bouři a vichřici. A tudíž prostřednictvím bouře chce i něco říci a je to součást Jeho plánu. (Nahum 1,3)

Ninive – město zla
Jedním z takových příkladů je i Jonáš, který byl poslaný do Ninive, aby varoval obyvatele před zkázou. Jonáš však reagoval jinak, než bychom očekávali. Možná si dokonce v srdci říkal – konečně! Vynikající nápad! Ninive totiž bylo město zla a hlavní město Asyrského království. Každý rok v čase žní vycházeli ninivští, aby úrodu ukradli, mladé muže zabili, ženy znásilnili, vypálili synagogy a vrátili se domů. To se opakovalo každý rok. Takže když Bůh Jonášovi řekl, že za 40 dní město Ninive zničí, možná, že Jonáš tancoval radostí, že se jich konečně lidé zbaví. Pak mu to možná začalo docházet. Pokud půjde a bude Ninive varovat, možná by činili pokání, a pak by je tedy Bůh nezničil. Jejich srdce by mohlo být dotčeno, a tak se rozhodl jít na opačnou stranu. Někteří si myslí, že se Jonáš bál o svůj život, já jsem však toho názoru, že jen nechtěl, aby ninivští slyšeli Boží Slovo a reagovali na ně pokáním. Myslím si také, že v dnešním světě je mnoho takových ninivských obyvatel. Akorát mají jiné jméno. I v Indonésii máme takové lidi, kteří vypalují vesnice, kostely, zabíjejí mladé muže a ženy znásilňují a mnoho křesťanů volá k Bohu: „Bože, zatoč s nimi!“ I my se potřebujeme vypořádat se stejnými postoji, jako měl Jonáš. I v dnešním světě takto přemýšlíme o teroristech, lidech z Iráku a podobných národů.

Jonáš neměl srdce pro misii
Jonáš tedy nastoupil na loď plující opačným směrem. Věděl, že když to do čtyřiceti dnů nestihne, Ninive bude zničeno. A tehdy Bůh sesílá obrovskou bouři. Námořníci šílí, každý křičí ke svému Bohu, ale Jonáš dole v podpalubí spí. Nebál se, že zemře. Kdyby zemřel, Ninive bude zničeno. A pro svůj národ bude hrdinou. Jonáš miloval svůj lid a svůj jazyk, kulturu a náboženství, ale neměl srdce pro druhé. Zní to jako misijní kázání, viďte? Ale Jonáš neměl srdce pro misii. Chtěl, aby je Pán Bůh smetl ze země. Ale Boží srdce je jiné.

Odporné místo – bod zlomu
Když pak los padl na Jonáše, nechal se hodit do moře. Opět vidíme, že se nebál smrti. Pak se ocitá v břiše obrovské ryby. Ve smrdutém, temném břiše velryby. Muselo to být peklo, a tam trčel tři dny a tři noci. Ale Bůh přichází podruhé. (I my jsme někdy rádi, že Bůh přijde podruhé, kolikrát napoprvé své srdce zatvrdíme a reagujeme až na podruhé) Teprve po třech dnech je rozhodnut do Ninive jít. A je vyplivnut přímo na pláži. Ne u Ninive. To se nachází uprostřed kontinentu několik set kilometrů daleko a pravděpodobně 30 dní musel cestovat po vlastní ose, a měl tak dostatek času na přípravu kázání. Přichází do Ninive a začíná kázat: násilníci, žháři, zabijáci, Bůh vás chce zničit! A kázal tak nadšeně, že mu všichni uvěřili a král svolal všechny k postu a k modlitbám. A Bůh jim odpustil a zrušil svůj trest.

Silný vítr mění náš směr
Ale Jonáš byl na Boha naštvaný, Bůh mu však odpověděl: Tito lidé nerozpoznají levici od pravice, neměl bych se teď nad nimi smilovat? Dnes máme miliony ninivských, kteří neznají rozdíl a nikdy neslyšeli evangelium Ježíše Krista a Bůh potřebuje lidi, kteří mají takovou lásku, aby jim evangelium přinesli. Ninivští potřebovali slyšet Boží slovo, tehdy začal vát silný vítr a ten změnil celý směr Jonášova života. Někdo z nás je možná už tak pohodlný, že zapomněl na ty ninivské a na ty všechny ostatní, kteří potřebují slyšet evangelium, a proto sám posílá bouři, aby s námi zatřásl.

Jeff Hamond
Misionář v Indonésii

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář