Banán jako modlitba

Před několika lety jsme jako Nehemia pravidelně pořádali s dalšími pěti misijními organizacemi konferenci s názvem Misijní víkend. Na jednom z “víkendů” byl hlavním řečníkem Volfgang Binder, evropský koordinátor pro Wycliffovy překladatele Bible. Dodnes si vzpomínám na jeho podnětná kázání a semináře. Některé myšlenky mi čas od času vytanou v mysli.
A právě před pár dny se mi připomněl příběh, ve kterém je jedním z hlavních protagonistů banán.
V dnešním světe existuje zhruba 6900 jazykových skupin. Myslíte si, že všechny tyto skupiny mají Bibli přeloženou do svého jazyka? Přesto, že Bible je nejpřekládanější knihou na celém světě, odpověď je zcela nasnadě. Ne, nemají!
Před 17 lety si organizace Wycliffe zformulovala Vizi 2025, ve které si kladou za cíl do roku 2025 zahájit překlad Písma do všech jazyků světa. Tehdy statistiky hovořily o tom, že na světě existuje 3000 jazyků, které Bibli nemají. Pozitivní zpráva je, že za posledních 15 let byl zahájen překlad Písma do více než 750 jazyků. Na druhou stranu jich stále zůstává více než 2000. To je nepředstavitelné množství práce a o co víc, když vezmeme v potaz, že mnoho z nich nemá ani psanou formu…
Přesto v Bibli čteme, že jako církev máme činit učedníky ze všech národů – Mt 28,19. Ježíš zde nemluví ze všech států světa, ale ze všech národnostních, etnických a jazykových skupin. V knize Zjevení se dočteme, že před trůnem Beránka byly shromážděny zástupy ze všech kmenů, národů… Zj 7,9 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.
Tedy logika věci velí, že tito lidé, aby poznali Krista, potřebují číst Bibli.
Někdy lidé v církvi argumentují, proč překládat složitě Písmo do jazyků, které ani nemají psanou formu. Proč složitě vysílat překladatele Písma. V dnešním globálním světě se přeci lidé běžně mohou domluvit některým za světových jazyků. Tedy stačí, ať se naučí jeden z nich “a je vymalováno”.
Musím říct, že v této argumentaci je kus pravdy. Ale osobně nesouhlasím na 100%.
Položme si stejnou otázku v rámci Česka. Potřebujeme Bibli v češtině? Vždyť u nás žije mnoho lidí, kteří se domluví nějakým cizím jazykem. Ale zcela jistě to není 100% české populace.
V Asii dostal jeden muž poprvé v životě Bibli ve svém rodném jazyce. Po nějaké době, kdy mohl číst Písmo ve své mateřštině, prohlásil: “Doteď jsem Bibli četl anglicky a bylo to, jako bych jedl banán i se slupkou. Byl fajn, ale ne tak docela. Byla tam spousta cizí chuti. Dnes, když čtu Bibli v rodném jazyce, to je jakoby mi někdo ten banán oloupal a já si ho vychutnávám tak, jak to má být!
Až si budete příště loupat banán, vzpomeňte si na tohoto muže. A krátce se modlete, ať Bůh pošle dělníky na svoji žeň. Ať vyšle misionáře a překladatele Bible do nezasažených národů. S vědomím, že dnes existuje víc než 2000 jazykových skupin, které nemají ani jediný verš z Bible. A až banán dojíte, poděkujte za výsadu, že můžete jíst v naší zemi banány bez slupky!

Příspěvek byl publikován v rubrice Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář